Lõi lọc nước nano Ecotar B [Ecotar 3]

Giá bán: 1,000,000

Lõi lọc Ecotar B được Geyser Russia nâng cấp dành riêng thay thế cho lõi 1 máy lọc nước nano Geyser Ecotar 3, ưu điểm vượt trội so công nghệ thông thường:

  • Ứng dụng: Thay thế lõi số 1 cho Geyser Ecotar 3
  • Tính năng đặc biệt: Công nghệ lọc 5 in 1 
  • Thời gian thay thế: Tối đa 12 tháng(9-12 tháng).
Trợ giá 50% khi thay thế đúng hạn
Lõi lọc nước nano Ecotar B [Ecotar 3]

Giá bán: 1,000,000

02477766666