Lõi lọc nước nano Disruptor Ecotar New[Ecotar 4]

Giá bán: 1,900,000

Lõi lọc Disruptor Ecotar được Geyser Russia nâng cấp dành riêng thay thế cho lõi 3 máy lọc nước nano Geyser Ecotar 4, ưu điểm vượt trội so công nghệ thông thường:

  • Ứng dụng: Thay thế lõi số 3 cho Geyser Ecotar 4
  • Tính năng đặc biệt: Công nghệ lọc 5 in 1 
  • Thời gian thay thế: Tối đa 12 tháng(12-18 tháng).
Trợ giá 50% khi thay thế đúng hạn
Lõi lọc nước nano Disruptor Ecotar New[Ecotar 4]

Giá bán: 1,900,000

02477766666