Lõi lọc nước CBC Ecolux

Giá bán: 1,300,000

Lõi lọc nước CBC Ecolux nhập khẩu LB Nga, cốc lọc nguyên khối.

Geyser Việt Nam hỗ trợ 50% giá sản phẩm khi thay lõi lọc đúng định kỳ do nhà sản xuất khuyến cáo.

 

Lõi lọc nước CBC Ecolux

Giá bán: 1,300,000

02477766666